A-nox Fort 550 Mg 10 Tablet
Endikasyon:
Analjezik, antipiretik ve antienflamatuar.

Dozaj:
Yetişkin Önerilen başlangıç dozu 550 mg olup, bunu takiben gerekgörüldüğü şekilde 6 veya 8 saatte bir olmak üzere 275 mg veya 12 saattebir 550 mglık dozlar uyulanır. Total günlük doz 1375 mgı aşmamalıdır.

Gebelik ve emzirme:
Gebelik kategorisi C (yeterli çalışma yok).
Anne sütüne geçer.

Kontraendikasyon:
Naproksen veya diğer nonsteroid antienflamatuarlara allerji.
Koroner cerrahi ağrılarında kullanılmamalı.Fetusta duktus arteriosusunerken kapanmasına yol açabileceğinden gebeliğin son dönemindekullanılmamalı.

İlaç etkileşimi:
ACE inhibitörleri, aspirin, furosemid, thiazidler, lityum,methotreksat, nonsteroid antienflamatuarlar, oral antikoagulanlar, betablokerler.

Yan etkiler:
Bulantı, kusma, dispepsi, karın ağrısı, diare,konstipasyon, somnolans, insomni, baş dönmesi, baş ağrısı, sersemlik,kulak çınlaması, allerjik reaksiyonlar (ürtiker-anaflaksi), peptikülser, gastrointestinal kanama, hepatik kolestaz, trombositopeni,hemolitik anemi, agranülositozis, proteinüri, interstisyel nefrit,ödem, kalp yetmezliği, hipertansiyon, aritmi, trombo emboli riskindeartış.